Môt đời của mẹ, đổi lấy đời con

05/07/2018

Chia sẻ bài viết:

Môt đời của mẹ, đổi lấy đời con

Chân tròn bé xíu
Lớn lên từng ngày
Bàn tay thoăn thoắt
Vấn áo trông nom

Chân trên măt đất
Bay nhảy khắp vườn
Bàn tay mềm mai
May áo cho con

Chân xinh loắt choắt
Nép bên cánh cửa
Bàn tay ấm áp
Đưa con đến trường

Chân dài vai rông
Con bước ra đời
Bàn tay rám nắng
Chẳng ngai môt mình

Chân con chai san
Vươt qua thương trường
Tay me sần sùi
Lo lắng khôn nguôi

Chân con sải bước
Trên lối thành công
Tay me nằm im
Trong lòng đất ấm.

Người dự thi: Hoàng Yến

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh