Học cách trưởng thành như loài bướm

28/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi con bướm đã tự thoát ra khỏi cái kén của mình, nếu không phải chính bản thân nó làm điều đó thì sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách trong cuộc đời.

Học cách trưởng thành như loài bướm!

Trưởng thành là khi con bướm đã tự thoát ra khỏi cái kén của mình, nếu không phải chính bản thân nó làm điều đó thì sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách trong cuộc đời. Còn bạn, bạn có muốn trưởng thành không? Bạn có muốn là con bướm xinh đẹp trên bông hoa kia không? Nếu muốn, bạn có chịu đựng được đau khổ như con bướm giãi giụa trong kén không? Nếu làm được bạn đã trưởng thành, những bông hoa xinh đẹp là phần thưởng dành cho bạn.

Người trưởng thành - Nguyễn Liên

Người dự thi: Nguyễn Ngọc Liên

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh