Tin tức

Tìm theo:
Thế nào là người trưởng thành?
29 Tháng 06

Thế nào là người trưởng thành?

Thế nào là người trưởng thành?

Con đã trưởng thành chưa hả mẹ?
29 Tháng 06

Con đã trưởng thành chưa hả mẹ?

Con đã trưởng thành chưa hả mẹ?

Trưởng thành là khi học cách trân trọng.
29 Tháng 06

Trưởng thành là khi học cách trân trọng.

Trưởng thành là khi học cách trân trọng.

Grown-up is a process of learning how to become strong
29 Tháng 06

Grown-up is a process of learning how to become strong

Grown-up is a process of learning how to become strong

Với mỗi người, tình cảm gia đình luôn là thiêng liêng và bất diệt.
28 Tháng 06

Với mỗi người, tình cảm gia đình luôn là thiêng liêng...

Với mỗi người, tình cảm gia đình luôn là thiêng liêng và bất diệt.

Tôi chưa trưởng thành!
28 Tháng 06

Tôi chưa trưởng thành!

Tôi chưa trưởng thành!

Chúng ta đã hiểu hết được nghĩa của hai chữ
28 Tháng 06

Chúng ta đã hiểu hết được nghĩa của hai chữ...

Chúng ta đã hiểu hết được nghĩa của hai chữ "Trưởng Thành"

Con muốn làm người lớn, con muốn được tự do làm điều con muốn
28 Tháng 06

Con muốn làm người lớn, con muốn được tự do làm...

Con muốn làm người lớn, con muốn được tự do làm điều con muốn

Trưởng thành là khi biết sống tình nghĩa và lo cho sức khỏe gia đình
28 Tháng 06

Trưởng thành là khi biết sống tình nghĩa và lo cho sức...

Trưởng thành là khi biết sống tình nghĩa và lo cho sức khỏe gia đình

Đã có lỗi xảy ra!