Minh Hương

Kỹ thuật viên

Khu vực: Hồ Chí Minh

  • Phone: 093.775.6969
  • Email: minh.tran@dientuminh.com.vn
  • Technicians: Karofi Group
  • Website: www.karofi.com

Mã QR

Đánh giá (0/5)