Bùi Đức Thọ

Kỹ thuật viên

Khu vực: Đà Nẵng

  • Phone: 0935892776
  • Email: thoducbui@gmail.com
  • Technicians: Karofi Group
  • Website: www.karofi.com

Mã QR

Đánh giá (5/5)

Bình Bong

Cẩn thận và tỷ mỉ

Bình Nguyên

Nhiệt tình chu đáo