Giá trị cốt lõi

Uy tín: Chữ tín luôn được đề cao trong các mối quan hệ… và NIỀM TIN là giá trị cao nhất mà Karofi muốn xây dựng và gìn giữ.

Sáng tạo: cải tiến, sáng tạo là hoạt động liên tục của công ty, của mỗi thành viên nhằm đưa ra những giải pháp tốt hơn. Karofi tiên phong sáng tạo những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhằm bảo vệ sức khỏe mọi người.

Ý chí dẫn đầu: Dưới đường lối chiến lược từ tập đoàn và Ban lãnh đạo, Karofi luôn phấn đấu dẫn đầu không những về chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà còn cả về trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Kiên định: Trong định hướng đường lối phát triển, Karofi luôn kiên định đi theo một lộ trình nhất quán, cũng như phấn đấu hết mình vì mục tiêu đó.

Tôn trọng con người: Với quan niệm phát triển con người chính là phát triển bền vững. Karofi luôn chú trọng đầu tư để mỗi cá nhân có được những cơ hội tốt nhất phát triển bản thân và sự nghiệp. Vấn đề chăm sóc đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên cũng được ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm.

Trách nhiệm xã hội: Karofi luôn cống hiến cho xã hội với trọng trách lớn là bảo vệ sức khỏe mọi gia đình. Ngoài ra, trong sự phát triển của Karofi không thể thiếu được những hoạt động gắn mình với công tác xã hội, từ thiện… góp phần vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Nguồn:karofi.comTẢI TÀI LIỆU


Bạn đã tải tải liệu thành công. Để được hỗ trợ trực tiếp, quý khách xin vui lòng gọi tới hotline 1900 6418!

Đã có lỗi xảy ra!