Dịch vụ bảo dưỡng
Hiện tại Karofi đang áp dụng các Gói dịch vụ đối với KH thuộc phạm vi nội thành Hà Nội.Tham khảo các Gói dịch vụ dưới đây và gọi ngay Hotline 1900 6418 để được tư vấn về gói dịch vụ phù hợp với bạn nhất!

Dịch vụ bảo dưỡng

Bảo trì Bảo trì Bảo trì

Bảo trì

Đăng ký

Bảo trì

Đăng ký

Bảo trì

Đăng ký

Bảo trì

Đăng ký

Bảo trì

Đăng ký

Bảo trì

Đăng ký
Thông tin
Giá cả năm

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước

Giá cả năm

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước

Giá cả năm

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước

Giá cả năm

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước

Giá cả năm

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)

324.000

(chỉ 270.000đ/tháng)
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh