• QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO SINH HOẠT
    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN02/2009-BYT). Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không
  • QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO ĂN UỐNG
    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN01:2009/BYT) Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến
  • QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO UỐNG TRỰC TIẾP
    Quy chuẩn nước uống trực tiếp hay còn gọi là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai (QCVN6-1:2010/BYT) Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực

CHUYÊN GIA CHIA SẺ

“Uống 5 ly nước mỗi ngày  giúp giảm 45% nguy cơ ung thư ruột, 79% nguy cơ ung thư, hơn 50% ung thư bàng quang hơn”

PGS. TS Trương Tuyết Mai , Chuyên Gia Dinh Dưỡng, Viện Dinh Dưỡng Quốc gia

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHUẨN