Tin sự kiện

Văn hóa học tập ở Karofi

Văn hóa học tập ở Karofi

Không có bất cứ một công việc gì là không đòi hỏi phải có kỹ năng. Kỹ năng được trau dồi, tích lũy từ việc học hỏi hằng ngày. Ở Karofi, văn hóa học hỏi luôn được đề cao, tinh thần học hỏi có ở mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng và mọi hình thức.
Event “Người phụ nữ đặc biệt trong tôi”

Event “Người phụ nữ đặc biệt trong tôi”

Vì một nửa thế giới là phụ nữ, có phụ nữ góp phần làm cho thế giới thêm tươi đẹp hơn, rực rỡ hơn và thêm phần sinh động.