Máy lọc nước Bán công nghiệp 30l/h

Máy lọc nước Bán công nghiệp 30l/h

Model: KB30
  •  2 màng lọc RO Filmtec™ 100

  • Sử dụng: 15 đến 50 người

  • Giá niêm yết (không tủ): 8.950.000 VNĐ

 

 

Xem chi tiết
Máy lọc nước Bán công nghiệp 50l/h

Máy lọc nước Bán công nghiệp 50l/h

Model: KB50
  • 3 màng lọc RO Filmtec™ 100

  • Sử dụng: 50 đến 200 người

  • Giá niêm yết (không tủ): 11.950.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Máy lọc nước Bán công nghiệp 75 l/h

Máy lọc nước Bán công nghiệp 75 l/h

Model: KB75
  • 5 màng lọc RO Filmtec™100

  • Sử dụng: 150 - 300 người

  • Giá niêm yết (không tủ): 14.900.000 VNĐ

 

Xem chi tiết