• Mua máy lọc nước Karofi ở đâu?

Khánh Thắm

Địa chỉ: Thôn 1, Yên Hùng

Hùng Nga 2

Địa chỉ: TK6, TT Hà Trung

Phúc Phương

Địa chỉ: Quảng Trạch

Thành Hường

Địa chỉ: TK3, TT Hà Trung

Chương Hồng

Địa chỉ: Quảng Đức

Dũng Hiền

Địa chỉ: 107, Cao Thắng