• Mua máy lọc nước Karofi ở đâu?

Hanh An

Địa chỉ: Vĩnh Tân

Hưng Hường

Địa chỉ: Km 16, Đường 217, Vĩnh Hùng

Thanh Khiết

Địa chỉ: Xóm 8, Vĩnh Minh

Bích Phương

Địa chỉ: Eo Lê, Vĩnh Quang

Thanh Huê

Địa chỉ: Tây Giai, Vĩnh Tiến

Thiết Huệ

Địa chỉ: Thôn Lương Thành, Cẩm Tú