• Mua máy lọc nước Karofi ở đâu?

Lệ Hường

Địa chỉ: Quan Trung 2, Thiệu Tiến

Hường Vinh

Địa chỉ: Thiệu Giang

Mười Thoa

Địa chỉ: Thiệu Ngọc

Trung Mến

Địa chỉ: Phố Kiểu

Hải Đại

Địa chỉ: TT Thống Nhất

Huyên Xuân

Địa chỉ: Khu 2, TT Quán Lào