• Mua máy lọc nước Karofi ở đâu?

Hà Toái

Địa chỉ: Thôn Phù Lưu Hạ, Phù Lưu

Tuấn An

Địa chỉ: Đội 8, Bến xe Hồng Quang, Hồng Quang

Dự Hường

Địa chỉ: Ngã 3 Cầu Lão, Trường Thịnh

Sơn Huyền

Địa chỉ: Thôn Trần Đăng, Hoa Sơn

Hùng Hiền

Địa chỉ: Phố Ba Thá, Viên Ngoại

Nam Yến

Địa chỉ: Số 36, Phố Vác, Dân Hòa