• Mua máy lọc nước Karofi ở đâu?

Trọng Thủy

Địa chỉ: Đồi Chè, Tân Tiến

Mai Hồng

Địa chỉ: Trung Hoàng, Thanh Bình

Bình Son

Địa chỉ: Đồi 2, Đông phương Yên

Lượng Bùi

Địa chỉ: Khu Bê Tông, Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên

Đức Thực

Địa chỉ: Văn Phú, Hoàng Văn Thụ

Tân Hoàng Long

Địa chỉ: Xóm Dinh Thôn 2, Quảng Bị