• Mua máy lọc nước Karofi ở đâu?

Thám Vân

Địa chỉ: Khánh Thiện

Hiển Nga

Địa chỉ: Khu Phố Hóp, Báo Đáp

Quynh Trang

Địa chỉ: Xã Yên Phú

Hồng Thanh

Địa chỉ: Xuân Ái

Khải Bình

Địa chỉ: Mậu Đông

Trường Thọ 2

Địa chỉ: Châu Quế Hạ