Đạt QCVN06-1:2010/BYT

Vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, Viện SKNN&MT - Bộ Y Tế đã cấp chứng nhận QCVN6-1 cho Máy lọc nước thông minh Karofi. Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại VN.

QCVN06-1:2010/BYT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, được dùng để đánh giá chất lượng nước sau khi lọc của máy lọc nước với qui trình đánh giá nghiêm ngặt. Toàn bộ quy trình đánh giá của Máy lọc nước Karofi đã được công bố trên website chính thức của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y Tế.

  • Đánh giá Hiệu quả xử lý nước ban đầu bao gồm 2 thử nghiệm: Thử nghiệm chung (General Test water)  và thử nghiệm thử thách (Challenge Test water) nhằm đảm bảo thiết bị lọc có hiệu quả đối với các nguồn nước, chất lượng nước đầu vào khác nhau.
  • Đánh giá giám sát: đánh giá ngẫu nhiên 1 tỷ lệ số thiết bị đang được  người dân sử dụng trong suốt vòng đời sử dụng của sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo thiết bị lọc nước  luôn đảm bảo hiệu quả lọc tại mọi thời điểm sử dụng và kịp thời khuyến cáo đến người sử dụng và nhà sản xuất.

Tiến sĩ Lê Thái Hà  - Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường trả lời phỏng vấn: “Muốn trả lời nước qua máy lọc có uống được trực tiếp hay không cần thực hiện đầy đủ qui trình đánh giá như ở trên, đặc biệt là thực hiện thử nghiệm thử thách”.

Đây là Quy chuẩn quốc gia cao nhất về nước uống trực tiếp, lần đầu tiên cấp cho một thương hiệu máy lọc nước tại Việt Nam.

Nguồn nước được cấp chứng nhận QCVN6-1 phải đạt quy chuẩn của BYT đối với 21 chất độc hại như Asen, Amoni, Chì, Cyanua, thủy ngân, chất nhiễm xạ,... và 7 loại vi khuẩn ...., đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng khi uống trực tiếp.

Nguồn:karofi.com