Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 7 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 7 cấp

Model: KSI70

 • Bộ vi điều khiển thông minh

 • Màng RO Filmtec DOW - USA

 • Công suất: 10L/H

 • Giá niêm yết (không tủ): 4.990.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 8 cấp, lõi

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 8 cấp, lõi

Model: KSI80

 • Bộ vi điều khiển 

 • Màng RO Filmtec DOW - USA

 • Công suất: 10L/H

 • Giá niêm yết (không tủ): 5.130.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Model: KSI90

 • Bộ vi điều khiển 

 • Màng RO Filmtec DOW - USA

 • Công suất: 10L/H

 • Giá niêm yết (không tủ): 6.100.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Model: KSI90-A

 • Bộ vi điều khiển 

 • Màng RO Filmtec DOW - USA

 • Công suất: 10L/H

 • Giá niêm yết (không tủ): 5.490.000 VNĐ

 

Xem chi tiết