Bạn có biết

Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống theo quy định của Bộ Y Tế

Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống theo quy định của Bộ Y Tế

QCVN01:2009/BYT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm. Quy chuẩn này áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước dùng cho mục đích sinh hoạt. Đây là tiêu chuẩn chất lượng nước của nguồn nước dùng để sản xuất nước uống đóng chai.
Nên sử dụng nước đóng chai hay nước qua máy lọc nước
Máy lọc nước và vai trò cung cấp dinh dưỡng thiết yếu
Tổng hợp những tác dụng thần kỳ của nước sau máy lọc nước
Máy lọc nước Karofi – Sự lựa chọn thông minh cho sức khỏe gia đình